VÄLJ PLANEN

FRI PROFESSIONELL MULTILEDNING PROFESSIONELL MULTILEDNING DEN MEST EFTERFRÅGADE MULTILEDNING PLUS PROFESSIONELL MULTILEDNING PLUS TOPP MULTILEDNING TOPP PROFESSIONELL MULTILEDNING

Prenumeration

OBEGRÄNSAT EN GÅNG I MÅNADEN ÅRLIG ÅRLIG EN GÅNG I MÅNADEN EN GÅNG I MÅNADEN EN GÅNG I MÅNADEN EN GÅNG I MÅNADEN
Spårning idag
Övervakning igår
4 dagars övervakning
Månatlig spårning
Årsbevakning
Blommigt ljus
Vegetativt ljus
Synligt ljus
PAR-ljus (absorberbar fotonstrålning)
Omgivningstemperatur
Luftfuktighet
VPD (ångtrycksskillnad)
pH
NH jordnäringsämnen
Jordfuktighet
Vatten stress
Stressljus
Grundläggande aviseringar
Avancerade meddelanden
Flerzonshantering
Flera växande positioner upp till 10 ELIOT upp till 10 ELIOT upp till 45 ELIOT upp till 45 ELIOT upp till 99 ELIOT upp till 99 ELIOT
Historisk data 3 MÅNADER 1 ÅR 1 ÅR 1 ÅR ALLA ALLA ALLA ALLA
Gästanvändare

MÅNADSKOSTNAD

FRI 3,89 € 1,67 € * 5,42 € * 19,99 € 42,99 € 29,99 € 64,99 €
* Faktureras årligen
Scarica il Catalogo!
On line