WYBIERZ PLAN

BEZPŁATNY PROFESJONALNY WIELOKONSTRUKCYJNE ZARZĄDZANIE PROFESJONALNY MULTI-MANAGEMENT NAJBARDZIEJ OCZEKIWANY WIELOKROTNE ZARZĄDZANIE PLUS PROFESJONALNE WIELOKONSTRUKCYJNE ZARZĄDZANIE PLUS NAJWYŻSZE ZARZĄDZANIE WIELOMATYCZNYMI NAJWYŻSZEJ PROFESJONALNEJ MULTI-ZARZĄDZANIA

Subskrypcja

BEZ LIMITU MIESIĘCZNY COROCZNY COROCZNY MIESIĘCZNY MIESIĘCZNY MIESIĘCZNY MIESIĘCZNY
Śledzenie dzisiaj
Wczorajszy monitoring
Monitorowanie 4 dni
Śledzenie miesięczne
Monitorowanie roku
Kwiatowe światło
Światło wegetatywne
Widzialne światło
Światło PAR (pochłanialne promieniowanie fotonowe)
Temperatura otoczenia
Wilgotność powietrza
VPD (różnica ciśnienia pary)
pH
NH składniki gleby
Wilgotność gleby
Stres wodny
Światło stresu
Podstawowe powiadomienia
Zaawansowane powiadomienia
Zarządzanie wieloma strefami
Wiele rosnących stanowisk do 10 ELIoT do 10 ELIoT do 45 ELIoT do 45 ELIoT do 99 ELIoT do 99 ELIoT
Dane historyczne 3 MIESIĄCE 1 ROK 1 ROK 1 ROK WSZYSCY WSZYSCY WSZYSCY WSZYSCY
Użytkownicy-goście

MIESIĘCZNY KOSZT

BEZPŁATNY 3,89 € 1,67 € * 5,42 € * 19,99 € 42,99 € 29,99 € 64,99 €
* Rozliczane co roku
Scarica il Catalogo!
Off Line